วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

บรรจุภัณฑ์ชาสวยๆจาก Chinbe 芹壁

AD: Bohan Shih
Package Structure:Mark Chou
D:Bohan Shih, Mark Chou, Nathan Chen, Novend Chong

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559